bild 1
plötsligt_en_dag_anna-persson_2019_foto_mikael_stenberg_28
plötsligt_en_dag_anna-persson_2019_foto_mikael_stenberg_23
plötsligt_en_dag_anna-persson_2019_foto_mikael_stenberg_24
plötsligt_en_dag_anna-persson_2019_foto_mikael_stenberg_22
plötsligt_en_dag_anna-persson_2019_foto_mikael_stenberg_print_27
7
8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L10
L8
L11
L12
1sluta
2sluta
1åled
2åled 2
3Åled a
4åled 3
V1
V4
v3
V5
V6
v7
V8
v9
v10
V11
V12
V13
HH1
HH2
HH3
St1
St2
st3
st4
opop1
opop2
opop3
opop4
opop5
opop6
opop7
opop8
opop9
opop10
H1
H2
H3
H4
H5
Alla får vara med2
Alla får vara med

Plötsligt en dag
Kungälvs sjukhus 2019
Akrylglas och folie monterade med tre olika
distanser från väggen.

Utsmyckningen är placerad i de nya kulvertarna i Kungälvs sjukhus och gestaltningen inspireras av sjukhusets och Kungälvs omgivande natur, verksamhet och vardag. Cirklarna har hämtat inspiration från forskningen och mikroskopets värld där analyser och djupgående iakttagelser leder till nya upptäckter och liv. När man rör sig i kulvertarna speglas de olika formerna och bilderna i varandra och det uppstår nya tolkningar av bilderna beroende på vart i rummet man befinner sig. Varje kulvertgång har en egen färgskala för att det ska bli lätt att orientera sig. Cirkelformerna är monterade med distanser med olika höjder vilket skapar ett spännande skuggspel.


Fotograf: Mikael Stenberg, beställare Konstenheten, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen.


Samt: Fotograf: Gert Germeraad

Vad var det som hände?
2011 Riksarkivet Göteborg
Mixed media

Rader av arkivboxar och böcker, där några av dem håller på att trilla mot marken och som i fallet bildar meningen ”Vad hände” är utgångspunkten i utsmyckningen. Arkivets många besökare gör efterforskningar för att få reda på vad det egentligen var som hände. Ja vad var det som hände med den elaka flickan från Jungs Socken och vilka dog i pesten i Göteborg? Frågorna är många och en del av svaren finner man på Riksarkivet. Under boxarna sitter tre stora förstoringsglas. Ju närmre man kommer så upptäcker man ett mönster av människoöden som växer fram i plywooden under förstoringsglaset. Utifrån arkivets historier och innehåll har Anna skapat tre målningar som synliggör den enskilda individen, samhället och de sociala förhållandena.

Foto: Anna Persson bild 6, 10 och 11
Foto övriga bilder Dorota Lukianska

Sluta aldrig att drömma
2015 Gångtunnel i Hjällbo i samarbete med
Göteborg Konst.

Blästrad, sprutmetalliserad 5mm stålplåt lackerade i olika färger. Objekten är ljussatta med rörligt färgat ljus.

Ett drömskt ljus i regnbågens alla färger omfamnar tunneln då mörkret kommer. Ljuset ändrar färg och rör sig likt lugna jämna andetag . Utanför gångtunneln står tre lyktstolpar med färgade lampkupor och ovanför varje tunnelingång sitter texten SLUTA ALDRIG ATT DRÖMMA i guldbokstäver. På väggarna i tunneln sitter fyra olika figurer i starka färger. En flicka som balanserar en fågel på huvudet möter en dam som har ett slott inbyggt i huvudet. Cirklar/bubblor i olika storlekar finns på väggarna i tunneln och förundrat står en pojke och en flicka och beskådar världen i ett regnbågsfärgat ljus.


Foto: Anna Persson

 

Välkommen in och en morgon då jag vaknade var allting randigt.

2014 Enslövskolan i Åled, Halmstad
Digitaltryck med vit folie bakom i laminerat personsäkert glas och sprutmålad mdf och hårdplast.

Foto: Anna Persson


 

Varbergs Sjukhus
2008-2009 Varberg
Blästrat glas och plastfolie.

Uppdraget bestod av att utforma fem olika entrédörrar till fem avdelningar på Varbergs Sjukhus, Opearation, Intensiven, Dagkirurgi, Tandkirurgi och Förlossningen. Idén var att de olika entrédörrarna skulle spegla verksamheten och få ett eget emblem. Utöver entrédörrarna ingick det i uppdraget att göra konstverk på två stora fönsterrutor. På dessa fönster finns två flickor som står och blåser såpbubblor. I såpbubblans form finns de olika avdelningarnas emblem.

Foto:Anna Persson

 

Hälsans Hus
2009 Breared, Varberg
Insynsskydd i blästrat glas.


Foto: Anna Persson


 

Skogsträdgård
2005 Utsmyckning på Hildedals Förskola, Göteborg
En trädgårdsinriktad förskolaIdén var att skapa ett alternativt skogsrum inomhus. Trädstammarna/staketet som går från golv till tak på balkongen består av olika träslag och tjocklekar för att skapa en känsla utav en skog. Staketet blir inte bara ett praktiskt ingrepp utan blir också en vacker fond. På baksidan av ”stammarna” sitter en träbit som har det specifika trädets bladform med trädets namn inbränt t ex björk, mahogny osv. Mellan trädstammarna sitter fem glas som har olika mönster av blad. Träsorterna kommer från olika delar av världen och mönsterna på glasen har hämtat inspiration från olika kulturer.


Foto: Anna Persson 

OPOP- Open plan office projekt
2004 Utsmyckning på AstraZeneca R & D Mölndal
Blästrat glas och plastfolie på plexiglas

2003/04 deltog Anna Persson i projektet Airis i regi av Skådebanan Västra Götaland i samarbete med olika företag i VG-regionen. Annas arbetsfält var på AstraZeneca’s kliniska forskningsavdelning där hon arrangerade föreläsningar och workshops som utmynnade i en video och en utsmyckning i samarbete med de anställda. Det konstnärliga arbetet utgick från företagets nyckelvärderingar och målsättningar kring den då nya byggnaden KD-huset. Nyckelvärderingarna var; Kreativitet, Kommunikation, Arbetsglädje, Kunskapsöverföring, Gruppdynamik, Öppenhet och Förtroende.

Utsmyckningen bestod av två delar, företagets värderingar och målsättningar kontra de anställdas lediga tid.

Foto: Anna Persson

Huskvarna vårdcentral
2006 Blästrat glas


Utsmyckningen består av fyra delar i blästrat glas som är placerade på fyra olika plan i Huskvarna vårdcentral. Utsmyckningen är baserad på ett naturtema där Anna utgått från Kungs- och Rosenhälsans namn samt arbetat med ett önskat vattentema på barn och ungdomsavdelningen. På psykiatrimottagningen har hon använt sig av Rorschachtestliknande bilder.*


*Rorschachtest är en metod som används för att fastställa olika personlighetsdrag


Foto:Anna Persson

 

Alla får vara med
2002 Utsmyckning på Österlövs skola
tillsammans med Pia König

Ett målat skolfoto där elever och lärare varit mallar för målningen som har hämtat sitt motiv från skolans omgivning.

Foto: Anna Persson

 

Copyright©2020 Anna Persson